KOLBEINSEN SJØHUS
        Haugesund
K.Kolbeinsen & Co A/S ble startet i 1924 - midt i den verste nedgangstiden etter 1. verdenskrig. Men fra en beskjeden start er det arbeidet fram til en av byens betydligste i bransjen med salterier og produksjonsbedrifter både innen- og utenlands.  Da silden begynte å svikte haugesundsdistriktet i 1950-årene, måtte en begynne å hente den der den ennå var. Forsåvidt det samme som haugesunderene gjorde for 100 år siden da silden forsvant.
Man begynte først å kjøpe og hente sild fra Måløydistriktet. Men etter hvert som fiske flyttet seg nordover, måtte en begynne mottak der, førts i Ålesund og senere i Kristiansund. Men også her forsvant den, og så gikk en over til å ruste ut kjøpeekspedisjoner til Island hvor der ennå var sild. Da det også  der ble for lite å få, hadde en allerede begynt å se seg om etter sild andre steder. Først i Skotland, der en kjøpte sild av skotske fiskere, og deretter i Irland. Herfra ble silden ført til Norge for videre foredling.
Da det begynte å bli vanskelig å få kjøpe sild i Irland, fordi fiskerene og myndighetene fant at de burde foredle den selv, startet K.Kolbeinsen & Co. A/S i 1974 sammen med firmaet Lauritz Færås & Sønner A/S Haugesund produksjonsbedrift i leide og egne nybygde fabrikkanlegg i Killy Begs i Irland. Tilgangen på Atlantisk sild har sikret bedriften råstoff nok til den globale eksporthandelen som firmaet helt siden starten har drevet. At " havets sølv" etterhånden er blitt kostbar som gull, er en annen side ved utviklingen som kan gjøre både selger og kjøper betenkt overfor hva fremtiden vil bringe. Håpet er bl.a at den Atlantoskandinaviske sildestammen kan bygges opp igjen. Det vil hjelpe atskillig - selv om en aldri får den så utrolig rik som før.

Siste generasjon sildeeksportør, Kolbein Johannes Kolbeinsen døde i 1986 bare 56 år gammel.
Familien har renovert de gamle sjøhuslokalene og har siden 1990 arrangert selskapligheter i disse ærverdige lokalene.

Kolbein Johannes Kolbeinsen